Työsuhdeasiat

Kesäkuun 1. päivänä 2001 astui voimaan uusi työsopimuslaki. Uuden työsopimuslain mukana on muutettu irtisanomisaikoja ja niiden porrastusta ja lisätty säädökset uudelleensijoittamisvelvollisuudesta. Liikkeen luovutustilanteissa, eli lähinnä ulkoistamistilanteissa, on tiukennettu työnantajan oikeutta irtisanoa luovutuksen myötä siirtyneitä työntekijöitä. Määräaikaisten työntekijöiden asemaa on pyritty parantamaan lähemmäs vakinaisten työntekijöiden asemaa. Kokonaan uutta on vuokratyötä koskevat säännökset. Lomautus on nykyään käytettävissä vain taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla – ei siis enää kurinpidollisilla perusteilla.

Laittomiin erottamisiin liittyvät seuraamukset on koottu yhdeksi korvaus -nimiseksi seuraamukseksi. Laittomista erottamisista maksettava korvaus voi olla 3-24 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Silloin, kun työntekijä on riidan kestäessä saanut korvauksia työttömyyskassalta tai KELA:lta, tuomitaan työnantaja maksamaan 75% tai 80% korvauksesta työnantajalle ja loput suoraan työttömyyskorvauksen maksajalle.

Käytännössä suurin osa työsuhteeseen liittyvistä riidoista on irtisanomis- tai purkuriitoja. Tilanteisiin liittyy usein ongelmia niin irtisanomismenettelyn kuin varsinaisen irtisanomisperusteenkin osalta. Irtisanomisperusteen lainmukaisuuden arviointi edellyttää lakitekstin tuntemisen lisäksi oikeuskäytännön tuntemista ja selvittämistä.

Asianajotoimistomme Espoossa avustaa työsuhteen irtisanomiseen tai purkamiseen liittyvissä asioissa.

Leave a Comment

Your email address will not be published.