Potilasvahinko ja vakuutuskorvaus

Potilasvahinkolain perusteella korvattavat vahingot jaetaan seitsemään ryhmään. Tavallisimpia korvattavia vahinkoja ovat tutkimus- tai hoitotoimenpiteestä, taikka niiden laiminlyömisestä aiheutuneet vahingot. Korvattavuuden edellytyksenä on, että vahinko olisi ollut vältettävissä. Potilasvahinkona voidaan korvata myös infektiovahinko, ellei sen sietäminen ole ollut ennakoitavissa. Määräysten vastaisesta lääkkeestä aiheutunut vahinko, taikka tutkimus- tai hoitotoimenpiteen yhteydessä aiheutunut tapaturmavahinko voi myös tulla korvattavaksi. Harvinaisempia tapauksia lienevät sairaanhoitolaitteiden viasta tai hoitohuoneiston palosta aiheutuneet vahingot.

Ongelmaksi potilasvahinkoasioissa muodostuu usein syy-yhteyden selvittäminen tapahtuman ja seurausten välillä. Vaikka korvausperusteeksi riittää, että henkilövahinko on todennäköisesti aiheutunut em. toimenpiteistä, edellyttää näytön hankkiminen kokeneen lakimiehen apua. Näin tapahtuu viimeistään silloin, kun potilasvahinkoja käsitellään oikeudessa. Korvattavien vahinkojen määrän ja perusteiden selvittäminen kannattaa sekin jättää lakimiehen tehtäväksi.

Erilaiset tapaturma-, vapaa-ajan ym. vakuutukset korvaavat vakuutetulle aiheutuneita henkilövahinkoja. Erimielisyyttä vahingon kärsijän ja korvauksen maksajan välillä voi syntyä korvausehtojen tulkinnasta, vahingon kuulumisesta korvauksen piiriin taikka korvattavien erien määrästä. Ongelmat ovat usein saman tapaiset kun potilasvahinkoasioissa.

Terveydenhuollossa tai sairaanhoidossa sattuneissa potilasvahinkoasioissa ja vakuutetun tapaturmaan liittyvissä asioissa asianajotoimistomme auttaa korvauksen hakemisessa ja mahdollisten riita-asioiden ajamisessa.

Leave a Comment

Your email address will not be published.