Huoneenvuokra-asiat

Ehkä suurin osa huoneenvuokra-asioihin liittyvistä erimielisyyksistä liittyy vuokran maksamiseen. Merkittävä laiminlyönti johtaa usein vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkuun. Vuokrasuhteen päättämisestä voidaan sopia, mutta usein joudutaan turvautumaan oikeudellisiin toimenpiteisiin. Pelkkä varoitus ja irtisanomiskirje eivät aina riitä. Oikeudellisen perinnän aiheuttamat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut peritään yleensä vuokralaiselta. Oikeuden antaman häätötuomio pannaan nopeasti täytäntöön ulosotossa.

Ehkä toiseksi yleisin erimielisyyksien aihe on huoneistossa vietetty häiritsevä elämä. Tältä osin on hyvä muistaa, että vuokralainen on vastuussa huoneistosta tulevasta häiriöstä myös silloin, kun hän ei itse ole sitä aiheuttanut. Joissakin harvinaisissa tilanteissa vastuuseen voi joutua jopa kotieläinten aiheuttamasta haitasta. Häiriötapauksiin liittyvissä oikeudenkäynneissä ongelmat kiteytyvät usein näytön riittävyyteen häiriöstä, sen tasosta ja sen toistuvuudesta.

Erimielisyyksiä vuokra-asioissa syntyy aika ajoin myös huoneiston kuntoon liittyvissä tapauksissa. Ensikäden apua ongelmaan voi saada isännöitsijältä. Mikäli vuokralaisen ja vuokranantajan taikka taloyhtiön vastuun jakautumisesta ja sisällöstä ei päästä yksimielisyyteen, on syytä turvautua lakimiehen apuun.

Vuokrasuhteen päättämiseen liittyvissä asioissa asianajotoimistomme auttaa sekä menettelyyn liittyvien asiakirjojen laatimisessa, että riitaisaan huoneenvuokrasuhteeseen liittyvän oikeudenkäynnin hoitamisessa.

Leave a Comment

Your email address will not be published.