Työsuhdeasiat

Kesäkuun 1. päivänä 2001 astui voimaan uusi työsopimuslaki. Uuden työsopimuslain mukana on muutettu irtisanomisaikoja ja niiden porrastusta ja lisätty säädökset uudelleensijoittamisvelvollisuudesta. Liikkeen luovutustilanteissa, eli lähinnä ulkoistamistilanteissa, on...

Huoneenvuokra-asiat

Ehkä suurin osa huoneenvuokra-asioihin liittyvistä erimielisyyksistä liittyy vuokran maksamiseen. Merkittävä laiminlyönti johtaa usein vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkuun. Vuokrasuhteen päättämisestä voidaan sopia, mutta usein joudutaan turvautumaan...

Perheoikeudelliset asiat

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Perunkirjoituksen yhteydessä tulee selvittää perillisten piiri. Sitä varten tulee vainajasta hankkia kirkonkirjoihin ja väestörekisteriin perustuva sukuselvitys. Perukirjassa myös...