Yrityssaneerausohjelma

Yrityssaneerausohjelman sisältö Yrityssaneerauksen kohteena on koko yritys – eivät vain sen velat. Rakenteellisesti saneerausohjelma koostuu kahdesta osasta; selvitysosasta ja toimenpideosasta. Toimenpideosa käsittää varsinaiset toiminnalliset...

Yrityssaneerausta harkitsevalle

Mistä yrityssaneerauksessa on kysymys Yrityssaneerauksen tarkoitus on taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen tervehdyttäminen ja sen velkojen uudelleen järjestäminen. Menettelyssä ei siis ole kyse pelkästään velkojen leikkaamisesta, vaan yrityksen...

Yritysten lakiasiat

Yhtiöiden perustaminen ja muutokset Yrityksen perustajalla on useita lain suomia mahdollisuuksia järjestää yritystoimintansa. Kunkin yrittäjän tarpeista ja olosuhteista riippuu, mikä yhtiömuodoista kulloinkin on sopivin. Helpoin tapa lähteä liikkeelle on toiminimi....

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on toimitettava jokaisesta Suomessa kuolinhetkellään vakituisesti asuneen henkilön jälkeen. Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus on ensisijaisesti sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa pesä on. Myös muut osakkaat ovat oikeutetut hoitamaan...

Asuntokauppariidat

Tyypillisimmät asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvät riidat liittyvät rakennusten vaurioihin, kuten homevaurioon tai kosteusvaurioon. Ongelmallisimpia ovat tilanteet, joissa myyjä eikä ostaja kumpikaan ole kauppaa tehtäessä ollut tietoinen rakennuksen vauriosta....

Potilasvahinko ja vakuutuskorvaus

Potilasvahinkolain perusteella korvattavat vahingot jaetaan seitsemään ryhmään. Tavallisimpia korvattavia vahinkoja ovat tutkimus- tai hoitotoimenpiteestä, taikka niiden laiminlyömisestä aiheutuneet vahingot. Korvattavuuden edellytyksenä on, että vahinko olisi ollut...