Asuntokauppariidat

Tyypillisimmät asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvät riidat liittyvät rakennusten vaurioihin, kuten homevaurioon tai kosteusvaurioon. Ongelmallisimpia ovat tilanteet, joissa myyjä eikä ostaja kumpikaan ole kauppaa tehtäessä ollut tietoinen rakennuksen vauriosta. Virhe saattaa ilmetä vasta pitkän ajan kuluttua kaupasta.

Virheen ilmetessä ostaja voi vaatia virheen korjaamista, kauppahinnan alentamista tai pahimmissa tapauksissa koko kaupan purkamista. Ongelmaksi muodostuu usein se, onko rakennus rakennettu rakennusmääräysten ja hyvän rakennustavan mukaisesti, kuin myös se, onko rakennuksen rakentamisvaiheessa tapahtunut virheitä tai laiminlyöntejä. Korvattavien vahinkojen määrän tai hinnanalennuksen määrän selvittäminen vaatii usein paljon selvitystyötä.

Asuntokauppariidoissa voidaan parhaiten päästä ratkaisuun silloin, kun osapuolet ovat tietoiset riidan menestymismahdollisuuksista oikeudessa. Joissakin kuluttajansuojalain piiriin kuuluvissa tapauksissa saattaa olla hyödyksi kääntyä ensin kuluttajavalituslautakunnan puoleen. Lautakunta antaa kuitenkin vain suosituksia. Suositukset voivat auttaa paikallistamaan ja tarkentamaan kysymyksenasettelua, mutta ellei ratkaisuun päästä, edellyttää asian selvittäminen lakimiehen puoleen kääntymistä. Usein onkin viisainta kääntyä suoraan oman lakimiehen puoleen. Näin varsinkin silloin, jos virheen korjaamiseen ei päästä ennen vastuuvelvollisen selvittämistä.

Asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvissä asioissa avustan vahingonkorvaukseen tai hinnanalennukseen liittyvissä riidoissa (rakenneviat ja -vauriot). Asuntokauppa-asioissa oikeudenkäyntikulut korvataan usein oikeusturvavakuutuksesta. Asianajotoimistomme tulee auttamaa sinua tässä!

Leave a Comment

Your email address will not be published.